Aan de slag met de horizontale dialoog

Eindrapportages pilot horizontale dialoog onderwijstijd

 

In februari 2011 is het Wetsvoorstel onderwijstijd ingediend bij de Tweede Kamer. Eén van de onderdelen van dit wetsvoorstel is de horizontale dialoog tussen de school enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds. Ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe wetgeving rondom onderwijstijd heeft Oberon in opdracht van het ministerie van OCW een pilot uitgevoerd waarbij de horizontale dialoog centraal stond. De pilot bestond uit twee fasen. De hoofdvragen van de pilot luidden:

  1. Fase 1 – verkenning bij een beperkt aantal voorloperscholen

Kunnen scholen op een verantwoorde manier vormgeven aan een horizontale dialoog met ouders en leerlingen over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van onderwijstijd en zo ja, op welke manier?

  1. Fase 2 – een groter aantal ‘gemiddelde scholen’ gaat aan de slag met de uitkomsten uit fase 1

Zijn de uitkomsten uit fase 1 bruikbaar voor scholen voor het vormgeven aan een horizontale dialoog met ouders en leerlingen over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van onderwijstijd en wat zijn aanbevelingen voor een brede invoering?

 

De antwoorden op deze vragen kunt u lezen in de rapportages van de pilot.

Bekijk de notitie met voorbeelden en tips.

Bekijk de rapportage van fase 1 van de pilot.

Bekijk de rapportage van fase 2 van de pilot.

Bekijk de brochure 'In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

 

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >