10-14 Onderwijs

De belangstelling voor 10-14 onderwijs neemt snel toe. Het doel is een soepele overgang tussen primair en voortgezet onderwijs tot stand te brengen. Niet voor alle kinderen is namelijk al rond hun twaalfde verjaardag duidelijk waar hun capaciteiten en belangstelling liggen. Op het 10-14 onderwijs krijgen leerlingen maatwerkonderwijs dat hun talentontwikkeling van leerlingen optimaal ondersteunt.

Vanaf het schooljaar 2017/18 volgt Oberon de ontwikkelingen op zes initiatieven met monitor-onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW. De rapportage over het eerste monitorjaar geeft een beeld van de implementatie van het 10-14 onderwijs. Duidelijk wordt dat de initiatieven niet alleen werken aan het optimaliseren van de schoolloopbaan, maar ook aan onderwijskundige vernieuwingen.

Er wordt onder meer gewerkt aan vakoverstijgend werken, gepersonaliseerd leren, persoonlijke begeleiding, persoonsvorming en sociale competenties. De komende jaren wordt de groep 10-14 initiatieven uitgebreid. Oberon blijft de ontwikkelingen monitoren tot en met 2020.

Contactpersonen


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >

Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >