Topsporttalentscholen vo

De Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo is ingesteld om scholen in het voortgezet onderwijs te faciliteren om sporttalenten met een officiële talentstatus te ondersteunen bij de combinatie van topsport en onderwijs. De huidige beleidsregel is sinds december 2014 van kracht. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel uitgevoerd. In deze evaluatie besteden we onder meer aandacht aan:

  • de mate waarin Topsporttalentscholen voldoen aan de in de beleidsregel gestelde voorwaarden voor het verstrekken van de licentie;
  • de vormgeving van het onderwijs aan topsportleerlingen;
  • knelpunten die Topsporttalentschool en andere betrokkenen ervaren;
  • argumenten voor de huidige regeling op schoolniveau en tegenargumenten voor een eventuele aanpassing naar een regeling op leerlingniveau.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >