Beeld

Oberon maakt voor sommige projecten ook filmpjes die het onderzoeksthema op een originele manier in beeld brengt. Hieronder kunt u de filmpjes bekijken die we tot nu toe gemaakt hebben. De filmpjes zijn ook te bekijken op ons Vimeo-account.

Onderwijs Werkplaats: een nadere uitleg (2017)

In deze animatie wordt uitgelegd wat werkplaatsen zijn. De werkplaatsen hebben als doel om in de vorm van een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Op de website werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl vind je meer informatie over het Werkplaatsen Onderwijsonderzoek.

 

Meer dan de som der delen I - Wellant College (2016)

In het kader van het project 'Meer dan de som der delen' heeft Oberon het Wellant College locatie Gorinchem gevolgd tijdens hun traject van implementatie van duurzaamheid in de organisatie.

 

Meer dan de som der delen II - Nordwin College (2016)

In het kader van het project 'Meer dan de som der delen' heeft Oberon het Nordwin College gevolgd tijdens hun traject van implementatie van duurzaamheid in de organisatie.

 

Film over de werkwijze van Oberon. (2015)

 

Geavanceerd zoeken