Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk

De decentralisaties (3Ds) in het sociale domein en ontwikkelingen als passend onderwijs brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. De veranderingen bieden ook ruimte om in overleg met schoolbesturen, zorgaanbieders en overige organisaties zaken anders en beter te organiseren. Zowel op lokaal niveau als op regionale schaal.

 Als onderdeel van het project Regionaal Onderwijsbeleid biedt Oberon in samenwerking met Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) voor beleidsmedewerkers onderwijs en werk&inkomen een scholingsmodule over regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk. Kern van de module is het bieden van handvatten voor de gemeente om de doorgaande schoolloopbaan voor jongeren in een kwetsbare positie te versterken. Dit doen wij door:

  • kennis te delen over het waarom, wat en hoe van regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk, waarin jongeren in een kwetsbare positie centraal staan. Hierbij delen wij voorbeelden uit de praktijk met aandacht voor valkuilen en succesfactoren op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.
  • actuele vraagstukken van deelnemers te behandelen. We delen onze kennis en ervaringen op de vraagstukken en deelnemers werken samen aan mogelijke oplossingen.

Wanneer en waar:

Deze maatwerkmodule wordt vraaggericht ingezet, waarbij zowel kan worden gekozen voor een variant op uw locatie als voor een training op locatie bij Oberon in Utrecht

Oberon is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

Voor aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat (030 230 60 90). 

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet. Neem contact met ons op om samen te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Anne Ketelaar.