Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk

De decentralisaties (3Ds) in het sociale domein en ontwikkelingen als passend onderwijs brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. De veranderingen bieden ook ruimte om in overleg met schoolbesturen, zorgaanbieders en overige organisaties zaken anders en beter te organiseren. Zowel op lokaal niveau als op regionale schaal.

 Als onderdeel van het project Regionaal Onderwijsbeleid biedt Oberon in samenwerking met Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) voor beleidsmedewerkers onderwijs en werk&inkomen een scholingsmodule over regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk. Kern van de module is het bieden van handvatten voor de gemeente om de doorgaande schoolloopbaan voor jongeren in een kwetsbare positie te versterken. Dit doen wij door:

  • kennis te delen over het waarom, wat en hoe van regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk, waarin jongeren in een kwetsbare positie centraal staan. Hierbij delen wij voorbeelden uit de praktijk met aandacht voor valkuilen en succesfactoren op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.
  • actuele vraagstukken van deelnemers te behandelen. We delen onze kennis en ervaringen op de vraagstukken en deelnemers werken samen aan mogelijke oplossingen.

Wanneer en waar:

De module regionale samenwerking wordt van 10.00 - 13.30 uur gegeven op 9 oktober 2018. U kunt zich voor deze cursus inschrijven via info@oberon.eu. De kosten bedragen € 397,- per module, vrijgesteld van btw wegens scholing. Mocht u geïnteresseerd zijn in meerdere modules dan profiteert u van een korting van €50,- per module.

Oberon is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

Het is mogelijk deze module ook in company te laten plaatsvinden.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat (030 230 60 90).