Onderwijsbeleid sturen met betrouwbare gegevens

Betrouwbare, openbare cijfers en gegevens zijn van essentieel belang voor het opstellen van onderwijsbeleid. Ook bij het voeren van gesprekken met onderwijspartners kan het handig zijn te beschikken over relevante cijfers. Er zijn veel landelijke bronnen met tal van nuttige informatie voor gemeenteambtenaren onderwijs. Bijvoorbeeld van DUO, CBS of andere partijen met informatie over financiële gegevens per school, schooladviezen, samenwerkingsverbanden etc.

Aan het eind van deze module heeft u zicht op de bronnen en vooral hoe deze te benutten zijn voor het lokaal onderwijsbeleid in uw gemeente.

Wanneer en waar:

Deze maatwerkmodule wordt vraaggericht ingezet, waarbij zowel kan worden gekozen voor een variant op uw locatie als voor een training op locatie bij Oberon in Utrecht.

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet. Neem contact met ons op om samen te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Anne Ketelaar.