Mogelijkheden voor doorstroom van groep 2 naar groep 3

In deze maatwerkmodule (bijvoorbeeld een workshop of studiedag) gaan we in op de mogelijkheden in de doorstroom van groep 2 naar groep 3. We brengen voor schoolbesturen, (onderbouw)teams en schoolleiders de brochure ‘Doorstroom van kleuters’ tot leven. Deze brochure heeft Oberon (samen met ITS en Kohnstamm Instituut) in opdracht van OCW en de PO-raad geschreven en gaat in op de mogelijkheden om zittenblijvers te verminderen. In september 2016 hebben alle basisscholen een exemplaar ontvangen.

In deze module gaan we actief aan de slag met één of meerdere onderwerpen uit de brochure:

  • Wat weten we uit onderzoek over de effecten van kleuterbouwverlenging op kinderen?
  • Wat zegt de Onderwijsinspectie over het onderwijs aan kleuters? Welke misverstanden leven er over wat wel of niet mag van de Inspectie?
  • Hoe zorg je als school voor een doorlopende ontwikkellijn tussen groep 2 en groep 3?
  • Welke criteria hanteert u voor doorstroom van kleuters naar groep 3?
  • Welke praktijkvoorbeelden zijn er om het proces van overgang tussen groep 2 en 3 anders in te richten? Waar haalt u inspiratie vandaan en hoe kunt u dit op uw school inzetten?

We kiezen met de deelnemers, middels een intake, met welke onderwerpen we aan de slag gaan.

In deze module verdiept u uw basiskennis over het proces van overgang tussen groep 2 en 3. Daarnaast ontvangt u concrete handvatten, als aanvulling op de brochure, om in uw school aan te slag te kunnen gaan met dit thema.

Wanneer en waar: Deze maatwerkmodule wordt vraaggericht ingezet, waarbij zowel kan worden gekozen voor een variant op uw locatie als voor een training op locatie bij Oberon in Utrecht.

Kosten: De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet. Neem contact met ons op om samen te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Anne Ketelaar.