LEA 2.0

Onderzoek in 2016 heeft aangetoond dat het bestuurlijk onderwijsoverleg, vaak genoemd LEA-overleg, op veel plekken niet optimaal functioneert. Zo is er onder andere gebrek aan gezamenlijke agendapunten en het gevoel dat echte besluiten elders genomen worden. Dit maakt het bestuurlijk onderwijsoverleg anno 2016 niet tot een zeer populaire vergadering.

Dat kan ook anders. Oberon heeft jarenlange ervaring met begeleiding en revitaliseren van LEA-overleggen. Alleen vanuit de inhoud, maar ook vanuit meer fundamentele vragen zoals ‘waarom moeten we samenwerken?’ en ‘hoe kleden we dat goed in?’. Met deze kennis bieden wij beleidsambtenaren die betrokken zijn bij het LEA overleg de mogelijkheid om met ons en met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het bestuurlijk overleg verbeterd kan worden.

Concreet komt op deze halve dag aan bod:

  • Waarom bestuurlijk overleg: wat is wettelijk verplicht en wat is facultatief?
  • Schetsen van bestuurlijk overleg anno 2016 op basis van enkele voorbeelden/karikaturen
  • Relevante inhoud (en schaal) voor het bestuurlijk onderwijsoverleg anno 2016
  • Het ideaalplaatje van het bestuurlijk onderwijsoverleg
  • Hoe de andere partijen weer gemotiveerd aan tafel te krijgen en te houden?

Om verder in te gaan op wat wel en niet werkt, bevat deze cursus rollenspelen. Verder bieden wij inzicht in welke interactieve werkvormen Oberon de afgelopen jaren heeft ingezet om LEA overleg te revitaliseren. Het doel van de cursus is dat iedere deelnemer handvatten heeft om het eigen LEA-overleg van nieuw elan te voorzien op inhoud en op proces.

Wanneer en waar:

De cursus Revitalisering LEA wordt op dinsdag 18 september van 10.00 tot 13.30 uur aangeboden.

Marco Zuidam is de docent. Hij was in de periode 2006-2012 zeer nauw betrokken bij het landelijke ondersteuningstraject LEA dat Oberon uitvoerde in opdracht van OCW Hij begeleidde de afgelopen 10 jaar tientallen gemeenten rond dit vraagstuk. Marco was ook een van de onderzoekers van een recent onderzoek, uitgevoerd door Oberon, naar de stand van zaken van bestuurlijk onderwijsoverleg in Nederland.

De training vindt plaats bij Oberon in Utrecht.

Kosten:

De kosten bedragen € 397,- per module, vrijgesteld van btw wegens scholing. Mocht u geïnteresseerd zijn in meerdere modules dan profiteert u van een korting van € 50,- per module.

Oberon is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Het is mogelijk deze trainingen ook in company te laten plaatsvinden.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat (030 230 60 90).