LEA+

Onderzoek in 2016 heeft aangetoond dat het bestuurlijk onderwijsoverleg, vaak genoemd LEA-overleg, op veel plekken niet optimaal functioneert. Zo is er onder andere gebrek aan gezamenlijke agendapunten en het gevoel dat echte besluiten elders genomen worden. Dit maakt het bestuurlijk onderwijsoverleg anno 2016 niet tot een zeer populaire vergadering.

Dat kan ook anders. Oberon heeft jarenlange ervaring met begeleiding en revitaliseren van LEA-overleggen. Alleen vanuit de inhoud, maar ook vanuit meer fundamentele vragen zoals ‘waarom moeten we samenwerken?’ en ‘hoe kleden we dat goed in?’. Met deze kennis bieden wij beleidsambtenaren die betrokken zijn bij het LEA overleg de mogelijkheid om met ons en met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het bestuurlijk overleg verbeterd kan worden.

Concreet komt op deze halve dag aan bod:

  • Waarom bestuurlijk overleg: wat is wettelijk verplicht en wat is facultatief?
  • Schetsen van bestuurlijk overleg anno 2016 op basis van enkele voorbeelden/karikaturen
  • Relevante inhoud (en schaal) voor het bestuurlijk onderwijsoverleg anno 2016
  • Het ideaalplaatje van het bestuurlijk onderwijsoverleg
  • Hoe de andere partijen weer gemotiveerd aan tafel te krijgen en te houden?

Om verder in te gaan op wat wel en niet werkt, bevat deze cursus rollenspelen. Verder bieden wij inzicht in welke interactieve werkvormen Oberon de afgelopen jaren heeft ingezet om LEA overleg te revitaliseren. Het doel van de cursus is dat iedere deelnemer handvatten heeft om het eigen LEA-overleg van nieuw elan te voorzien op inhoud en op proces.

Wanneer en waar:

Deze maatwerkmodule wordt vraaggericht ingezet, waarbij zowel kan worden gekozen voor een variant op uw locatie als voor een training op locatie bij Oberon in Utrecht.

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet. Neem contact met ons op om samen te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Anne Ketelaar.