Basiscursus Onderwijsbeleid

U wordt in één dag bijgespijkerd over de actuele ontwikkelingen in onderwijsbeleid en (nieuwe) gemeentelijke verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijsachterstanden, thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en aanpalende beleidsterreinen als jeugdhulp en arbeidsmarkt. Deze module geeft antwoord op vragen als:

  • Welke wettelijke onderwijstaken hebben wij als gemeente?
  • Wat zijn nieuw landelijke en lokale ontwikkelingen op onderwijsgebied?
  • Wat is onze gezamenlijke agenda (onderwijs-zorg-jeugd, LEA, REA) voor de komende jaren?
  • Hoe komen wij tot goede afspraken met schoolbesturen en overige betrokken partijen?
  • Hoe positioneren wij ons als gemeente? Waar hebben wij een initiërende of sturende rol, en wanneer een meer volgende rol?

Na het volgen van de basiscursus heeft u een goed beeld van de (actuele) ontwikkelingen in het sociale domein rond onderwijsbeleid en beschikt u over de benodigde kennis om uw rol als ambtenaar goed te kunnen vervullen.

Op 9 en 17 maart 2021 wordt de cursus (hoogstwaarschijnlijk) digitaal gegeven en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Neem contact op met Anne Ketelaar.