Basiscursus Onderwijsbeleid

U wordt in één dag bijgespijkerd over de actuele ontwikkelingen in onderwijsbeleid en (nieuwe) gemeentelijke verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijsachterstanden, thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en aanpalende beleidsterreinen als jeugdhulp en arbeidsmarkt. Deze module geeft antwoord op vragen als:

  • Welke wettelijke onderwijstaken hebben wij als gemeente?
  • Wat zijn nieuw landelijke en lokale ontwikkelingen op onderwijsgebied?
  • Wat is onze gezamenlijke agenda (onderwijs-zorg-jeugd, LEA, REA) voor de komende jaren?
  • Hoe komen wij tot goede afspraken met schoolbesturen en overige betrokken partijen?
  • Hoe positioneren wij ons als gemeente? Waar hebben wij een initiërende of sturende rol, en wanneer een meer volgende rol?

Na het volgen van de basiscursus heeft u een goed beeld van de (actuele) ontwikkelingen in het sociale domein rond onderwijsbeleid en beschikt u over de benodigde kennis om uw rol als ambtenaar goed te kunnen vervullen.

Wanneer en waar:

Deze maatwerkmodule wordt vraaggericht ingezet, waarbij zowel kan worden gekozen voor een variant op uw locatie als voor een training op locatie bij Oberon in Utrecht

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet. Neem contact met ons op om samen te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Anne Ketelaar.