Basiscursus Onderwijsbeleid

U wordt in één dag bijgespijkerd over de actuele ontwikkelingen in onderwijsbeleid en (nieuwe) gemeentelijke verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijsachterstanden, thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en aanpalende beleidsterreinen als jeugdhulp en arbeidsmarkt. Deze module geeft antwoord op vragen als:

  • Welke wettelijke onderwijstaken hebben wij als gemeente?
  • Wat zijn nieuw landelijke en lokale ontwikkelingen op onderwijsgebied?
  • Wat is onze gezamenlijke agenda (onderwijs-zorg-jeugd, LEA, REA) voor de komende jaren?
  • Hoe komen wij tot goede afspraken met schoolbesturen en overige betrokken partijen?
  • Hoe positioneren wij ons als gemeente? Waar hebben wij een initiërende of sturende rol, en wanneer een meer volgende rol?

Na het volgen van de basiscursus heeft u een goed beeld van de (actuele) ontwikkelingen in het sociale domein rond onderwijsbeleid en beschikt u over de benodigde kennis om uw rol als ambtenaar goed te kunnen vervullen.

Wanneer en waar:

De eendaagse basismodule wordt in 2018 op 11 september gegeven. Bij minder dan drie deelnemers gaat deze cursus niet door.

Marco Zuidam is uw docent. De trainingsdag vindt plaats bij Oberon in Utrecht en duurt van 10 tot 16 (inclusief lunch).

Kosten:

De kosten bedragen € 497,- voor deze module, vrijgesteld van btw wegens scholing. Mocht u geïnteresseerd zijn in meerdere modules dan profiteert u van een korting van € 50,- per module.

Oberon is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat (030 230 60 90).