Scholing en bijeenkomsten

Onderwijsbeleid is een belangrijke pijler binnen het Sociaal Domein. Het beleidsterrein blijft in beweging, wat nieuwe aandachtspunten oplevert voor beleidsambtenaren, maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen, collega’s binnen het Sociaal Domein en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren. 

Oberon organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten en scholingsmomenten voor ambtenaren om kennis op te doen, maar ook voor inspiratie en reflectie. Trainingen of bijeenkomsten op maat in uw gemeente of regio behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld over  passend onderwijs of doorstroom van groep 2 naar groep 3. Neem voor vragen over maatwerkopties of andere vragen contact met ons op. 

Oberon biedt diverse scholingsopties aan:. 

Neem contact met ons op voor vragen of aanmeldingen.