Scholing en bijeenkomsten

Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten voor beleidsambtenaren onderwijs, maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren. Op lokaal niveau en in toenemende mate ook op regionale schaal.

Oberon organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten en scholingsmomenten voor ambtenaren om kennis op te doen, maar ook voor inspiratie en reflectie. Ook maatwerkscholing behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld over  passend onderwijs of doorstroom van groep 2 naar groep 3. Neem voor vragen over maatwerkopties of andere vragen contact met ons op. 

In 2017 biedt Oberon diverse scholingsopties aan:. 

Neem contact met ons op voor vragen of aanmeldingen.