Opleiding en training

Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten voor beleidsambtenaren onderwijs, maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren. Op lokaal niveau en in toenemende mate ook op regionale schaal.

Dat vraagt van ambtenaren onderwijs kennis van zaken, maar ook visie, inspiratie en reflectie. En antwoorden op vragen als: Wat zijn de nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs? Waar raakt het onderwijsbeleid jeugdhulp en arbeidsmarkt? Hoe organiseren wij dat? Hoe vertalen wij landelijke ontwikkelingen in gemeentelijk beleid? Hoe vertalen wij van beleid naar uitvoering? Hoe komen wij daarbij tot een gezamenlijke aanpak en afspraken met bijvoorbeeld schoolbesturen en overige organisaties? Hoe kan de regionale samenwerking op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau het beste worden ingericht?

Op verschillende data in 2017 biedt Oberon wederom diverse scholingsopties aan die voorzien in verdiepen van kennis, maar vooral ook inspiratie en reflectie. 

In aanvulling op bovenstaande opties organiseert Oberon voor schoolbesturen, leerkrachten en schooldirecteuren een op maat georganiseerde bijeenkomst over de mogelijkheden voor doorstroom van groep 2 naar groep 3.

Wij bieden u:

  • een inspirerende werkomgeving waarin u in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers aan de slag gaat;
  • deskundige en ervaren docenten;
  • een programma van colleges, afgewisseld met werkopdrachten waarin u met uw medecursisten aan de slag gaat en uw eigen plan van aanpak opstelt;
  • een cursusboek met nadere informatie over de verschillende thema’s;
  • de gelegenheid om op uw persoonlijke vragen in te gaan en onderling ervaringen uit te wisselen;
  • maatwerk en in company mogelijkheden voor diverse modules.

Neem contact met ons op voor vragen of aanmeldingen