Onderzoek

Onderzoek geeft u inzicht. In nieuwe ontwikkelingen, uw organisatie, in opbrengsten van beleid, prestaties van leerlingen of in de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van onderzoek kunt u beleid onderbouwen, evalueren en gerichte keuzes maken om uw doelen en ambities te bereiken. Wij helpen u daar graag bij.

Afhankelijk van uw onderzoekvraag zetten we kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden in. We ontwikkelen voor u een onderzoeksplan en -instrumentarium op maat en verwerken de onderzoeksresultaten in heldere toegankelijke rapportages en presentaties.

Wij hebben ruime ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek, monitoring, evaluatie- en effectonderzoek. Wij streven daarbij altijd naar het verbinden van kennis uit wetenschap, beleid en praktijk.

Voor enkele voorbeelden van onze onderzoeken kunt u terecht bij ons portfolio.