Implementatie

Het implementeren van nieuw beleid of het invoeren van onderwijsvernieuwingen vraagt vaak om de neutrale en analytische blik van een buitenstaander. Wij bieden u zulke externe ondersteuning op maat. Ons aanbod varieert van procesbegeleiding tot probleemanalyse en van werkbijeenkomsten tot het organiseren van conferenties. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het ondersteunen van landelijk implementatie- en vernieuwingstrajecten zoals onderwijstijdverlenging, Expeditie durven, delen, doen en Lokale Educatieve Agenda.