Oberon aanbod voor gemeenten 2019

Ook in 2019 staan wij graag voor u klaar om u te ondersteunen bij alle verbindingen die u wilt gaan maken. Verbindingen tussen beleid en uitvoering, verbindingen met uw strategische beleidspartners en verbindingen tussen Rijksbeleid en lokaal beleid. Verbindingen die de gemeente moet maken omdat het sociaal domein in beweging blijft. Bijvoorbeeld het omvormen van het peuterspeelzaalwerk, het opschalen van onderdelen van het onderwijsbeleid naar regionaal niveau en het vinden van een goede aansluiting van jeugdhulp met de zorgstructuur van het onderwijs.

Hieronder vindt u de flyers over de expertise van Oberon op deze en andere actuele vraagstukken. Deze expertise zetten wij graag voor uw gemeente in om oplossingen op maat te maken, bijvoorbeeld via onderzoek, advies of procesondersteuning.

  • Kennis van Zaken met ons scholingsaanbod in 2019, waaronder basiscursussen voor beginnende beleidsambtenaren onderwijs of maatwerktrainingen over bijvoorbeeld de aansluiting jeugdhulp met passend onderwijs. Contactpersoon is Anne Ketelaar.
  • In 8 stappen harmoniseren over het omvormen van het peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang onder de wet Kinderopvang (wettelijk verplicht per 1 januari 2018). Contactpersoon is Marco Zuidam.
  • Jeugdhulp & Onderwijs over een goede aansluiting van de jeugdhulp bij de zorgstructuur van het onderwijs. Contactpersoon is Michiel van der Grinten.
  • Kwaliteitszorg VVE over het meten van de kwaliteit van VVE-locaties. Contactpersoon is Wendy de Geus.
  • Monitoring en Evaluatie OAB, De MORE-aanpak over de mogelijkheden die Oberon biedt bij het monitoren van (onderwijs)beleid, inclusief verwijzing naar een gratis tool die Oberon ontwikkeld heeft waarmee u de leerprestaties van de leerlingen van scholen uit uw gemeente kunt vergelijken met soortgelijke gemeenten in Nederland. Contactpersoon is Walter de Wit.
  • Resultaatafspraken VVE en MORE over de visie van Oberon over hoe Resultaatafspraken VVE nuttig zijn in te zetten om een betere VVE te creëren. Contactpersoon is Walter de Wit.
  • Regionaal Onderwijsbeleid informatieflyer over het landelijke ondersteuningstraject dat Oberon op dit gebied uitvoert in opdracht van de VNG, gefinancierd door het Ministerie van OCW. Contactpersoon is Johan Bokdam.
  • Uitbreiden naar 16 uur VVE – hoe doe je dat? beschrijft de ondersteuning die Oberon kan bieden om gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van 16 uur VVE. Contactpersoon is Anne Ketelaar.
  • Op weg naar nieuw GOAB beschrijft het aanbod van Oberon om gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) met aandacht voor de veranderingen in financiering en kwaliteitseisen. Contactpersoon is Marco Zuidam.