Extra menskracht

Heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan extra denk- of menskracht? We bespreken graag met u wat uw wensen zijn voor het inzetten van onze expertise en ervaring. Recente opdrachtgevers zijn: Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW,  VNG, VO-Raad en gemeenten.