Advies

Onze diensten bestaan vaak uit een combinatie van onderzoek en advies. Wij vinden dat advies en ondersteuning meer waarde bieden als zij onderbouwd worden met uitkomsten van wetenschappelijk of toegepast onderzoek.

Kenmerkend voor Oberon is de unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van zowel onderwijs als beleid. Daardoor zijn wij in staat essentiële verbindingen te leggen en op basis van onderzoek beleidsaanbevelingen te formuleren. We zetten onze expertise graag voor u in.