Peuterspeelzalen en kinderopvang en de LEA

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzaalorganisaties zijn sinds enkele jaren verplichte partners in de LEA. In de meeste gemeenten nemen deze organisaties inmiddels deel aan het bestuurlijk overleg. Dat zegt echter nog niet alles over de kwaliteit van het overleg en de randvoorwaarden waaronder het overleg het best kan worden gerealiseerd. Deze brochure is gericht op gemeenten, peuterspeelzaalorganisaties, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en andere partijen en gaat over het vormgeven en verbeteren van de participatie van de ‘nieuwe partners.’

 

Oberon, 2012

 

Bekijk de publicatie.